Category Archives: gunem rencep sidem

Sora

Aya sora, sora haréwos jeung sora nu bedas. Sok piligenti nepikeun ungkara kana geter rasa. Dina dada.
Sora nu sok jiga nu sono, maturan rasa tibelat ka mangsa baréto. Sora kahariwang, nu mawa gerentes ati sorangan, mikamelang naon nu bakal disanghareupan.
Enya, urang téh hirup di antara dua kahirupan. Kahirupan mangsa lawas, jeung nu bakal datang. Kahirupan nu kungsi kaalaman, jeung nu aya dina ugeran biheung teuing. Urang aya di tetengahna, nyeuseup hawa poé ieu, neuleu nu masih kadeuleu di kieuna. Bari kalan-kalan sumoréang ka nu kungsi dilampahkeun, beureum hideungna atra dina pangajén diri sorangan nu pangjujurna. Read the rest of this entry

Iklan

Aksara

DI rohangan nu teu pati lega, sora jam dingding teu pati atra. Tapi wanci nu ngawasa urang, geus mulangkeun deui beurang.
Awor jeung sora patalimarga ti luareun jandéla, sora kibor komputer nunda ranggeuyan aksara. Nulis-nuliskeun deui nu geus tiheula natrat dina ingetan. Nuliskeun deui hanca nu teu weléh ngagunasika lelembutan, ku geter nu asa tan wates wangen. Ngeunaan hirup nu keur dilakonan. Read the rest of this entry