PR Edisi Ciamis

TAUN 1973, mentri penerangan Mashuri, ngamunculkeun gagasan koran masuk désa. Hartina koran nu bisa nembus alam padésan, sangkan masarakat pasisian bisa gancang narima inpormasi, utamana ngeunaan pangwangunan.

Sataun saméméhna, sabenerna nu disebut koran masuk désa (KMD) téh geus aya, tur geus jadi kacapangan balaréa di Priangan Timur. Nyaéta koran Pikiran Rakyat edisi Ciamis, atawa sok biasa disingget jadi PR Édisi. Ieu koran téh mimiti medal 12 Juli 1972. Kantor redaksina di Ciamis, tapi dicitakna mah di PT Granésia Bandung. Najan ngaranna PR édisi Ciamis, tapi sumebar ogé di kabupatén séjén, kayaning di Tasik, Garut, jeung Sumedang.

PR édisi, medal saban Rebo, kandelna opat kaca. Numutkeun panalungtikan S. Djuarsa Sendjaja, nu terus dimuat dina Prisma (1979), dina taun 1977 téh oplahna geus 7.610 éksemplar. Tarip langganan sabulan Rp 250. Oplah sakitu téh méh kabéh pikeun ngalayanan langganan. Utamana pagawé instansi pamaréntah, guru, jeung ABRI.

Beritana euyeub ku warta ti daérah, utamana ti Ciamis, lian ti berita nasional téh. Jigana lain wungkul koran masuk désa, tapi désa masuk koran, pikeun PR édisi mah.

Kuring gé sok macaan PR édisi téh di sakola, keur jaman di SD, di pasisian Salawu, Tasik, ti awal taun 1980-an. Najan medal poé Rebo, tapi tepi ka sakola mah mimindengna poé Kemis, dibawa ku guru urang Salawu. Asa boga arep-arepkeuneun mun rék nyorang poé Kemis téh. Sok ngahaja asup ka kantor, mun katémbong éta koran ngagolér dina méja, sok terus dibaca. Mun kabeneran keur dibaca ku guru, kapaksa ngadagoan heula, malah mindeng pisan kudu ngadagoan tepi ka poé isuk.

Nu pangresepna, maca kaca 3, sakaca éta mah dieusian ku tulisan basa Sunda. Boh berita atawa fiksi. Nya keur jaman harita, mimiti apal kana ngaran jeung karya Ahmad Bakri téh. Éta, pangarang kasohor urang Ciamis. Dina PR édisi téh sok dimuat carita nyambungna. Upamana waé Asmaramurka jeung Bedog si Rajapati, terus Panonpoé Surup Mantén.

Maca Asmaramurka, mungguh panasaran. Padahal harita téh keur bolon kénéh, ari nu dibaca carita déwasa. Da Asmaramurka mah réa nyaritakeun tokohna nu mindeng rucah. Lian ti carita nyambung, ogé sok aya komik, dijieun ku Édyana Latief, urang Salawu, nu ogé karya kartunna mindeng dimuat dina Manglé, Si Mamih téa.

Asana ti harita pisan mimiti resep maca bacaan dina basa Sunda téh. Ti mimiti bisa maca tur sok manggihan éta koran, lian ti Suara Pelajar, jeung kalan-kalan mun kabeneran aya sok maca Suara Daérah, majalah keur guru. Resep maca rubrik Golémpang-na. Da di pabukon sakola, teu pati réa buku basa Sunda, ukur aya welasan buku, lian ti buku pangajaran heubeul, nu geus teu dipaké dina jaman kuring. Kayaning Taman Pamekar, Nani Resep Maca, jeung sababara hiji majalah Jaleuleu jeung Cangkurileung.

PR édisi, mun teu salah, dina ahir 1980-an kungsi robah jadi tabloid dalapan kaca, saméméh eureun medal. Ka béhdieunakeun Pikiran Rakyat, “indungna” PR édisi, medalkeun Mitra Desa. Jigana nu neruskeun lacak PR édisi kiwari téh, nya eta koran Priangan, nu medal di Tasik, ti kulawarga Pikiran Rakyat keneh, tur sumebar di Priangan Timur.***

Iklan

About nazarudin azhar

urang sunda pituin

Posted on 26 Oktober 2008, in Ngabako and tagged . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: