Pasanggiri Maca Sajak Sunda di Ciamis

Poe Ahad kamari (11 Mei 2008), sapopoe ngabandungan nu maca puisi. Aya 75 patandang nu makalangan teh. Da cenah ceuk panata calagara, patandang teh diwatesanan ngarah teu lila teuing lumangsungna ieu acara. Atuda, tempatna ge di ruang sidang DPRD Ciamis, jadi ti Senen ka ditu mah tempatna tangtu geus diparake deui ku para wakil rahayat.

Rupa-rupa cara jeung gaya nu maraca. Kayungyun ku karancageanana. Teu kitu kumaha atuh, meh kabeh jadugna maca puisi ti Banjar, Ciamis, Garut, jeung Tasik, lalungsur ngiring tandang makalangan. Teu wudu, kuring katut saderek Ayi Kurnia oge Rizal Sabda (duanana ti Bandung) nu kapeto jadi rengrengan pangajen, rada leneng lebah nangtukeun saha nu kudu asup jadi patandang petingan (finalis).

Meh kabeh patandang mibanda kapunjulan nu pikareueuseun dina lebah macakeun sajakna. Ukur wewelasan nu kasebut “kurang sieup” teh. Bubuhan nyaeta, rereana jadugna nu tarurun teh. Ti umur 17 taun ka luhur. Najan kitu, aya hiji hal nu bisa jadi catetan, nyaeta rea keneh patandang nu jiga apal cangkem kana sajak nu bacakeunana. Katembong rea keneh nu teu enya-enya loma jeung ungkara nu nantrat na eta sajak. Teu ngabibisani meureun na kituna mah, bubuhan urang teh dina hirup kumbuh sapopoe geus beuki anggang jeung bacaan dina Basa Sunda. Najan bisa norolang nyarita basa Sunda ge, pan rea keneh nu ngatog dina lebah kudu maca tulisan dina basa Sunda mah.

Kilang kitu, ku ayana pasanggiri saperti nu diayakeun ku Komunitas Baca Puisi Ciamis (KBPC) ieu, nu diluluguan ku saderek X Yus Supriatna S.Sen, masarakat teh (dina hal ieu para patandang) diwanohkeun deui, disina loma deui jeung basa Sunda tinulis. Hiji tarekah nu kacida mulyana. Sugan we atuh, ku ayana pasanggiri jiga kieu, urang Sunda kahudang deui kanyaahna kana bacaan Sunda, boh sastrana atawa bacaan panglipurna.

Enya, nu idealna mah meureun para patandang teh teu ngan ukur ngadukduk maca samemeh prung. Patandang nu geus biasa maca bacaan dina basa Sunda, bakal leuwih siap pikeun tarung makalangan. Da katembong atuh, nu geus biasa maca basa Sunda mah, lebah ngunikeun kalimah atawa ungkara teh karasa plastis, adumanis jeung lentong nyunda nu kapireng lain ukur ladang latihan.

Lebah neuleuman eusi sajak deuih, rea keneh nu rumanggieung teh. Sajak nu dipilihan ku panata calagara, bawirasa geus rupa-rupa ‘kelirna’. Aya sajak nu nembrak midangkeun eusi sahinasna, aya oge nu dibulen ku pakakas metafor nu tangtu kudu enya-enya diteuleuman ngarah kapanggih genclang mutiarana. Hal ieu teh tangtu bakal mangaruhan kana gaya tandang (wiraga), jeung lentong oge pertelana ucapan (wirahma) eta patandang. Da kapan penghayatan (wirasa) nu hade dina lebah macakeun hiji sajak, bakal ngajurung timbulna gerak (gesture), emosi, jeung wirahma sora nu spontan teu dijieun-jieun.

Limawelas urang nu kapilih jadi patandang petingan (finalis), kaitung nu pangpunjulna ti antara patandang sejenna. Eta ge, mun seug patandang petingan bisa leuwih ti 15, jigana pangajen bakal leuwih logor nangtukeun ugeran. Da rea atuh patandang nu macana hade, kudu ngajungkel ajenna lantaran salah ngunikeun ungkara najan sakecap. Jigana mun seug arinyana bisa asup jadi patandang petingan, moal boa bakal leuwih sieup macana, da kapan sajak nu dibacana ge beda jeung waktu babak penyisihan. Ngan nyakitu tea, pangajen kudu bener-bener pageuh jeung tukuh kana aturan (teu meunang salah maca, lantaran bisa beda harti), lantaran jumlahna ngan limalas tea.

Ti sakitu puluh patandang, girang pangajen ukur nangtukeun tilu patandang pinunjul. Nya nu kasinugrahan teh nyaeta saderek Didon Nurdani (Ciamis), nyangking Pinunjul 1 tur dileler hadiah piala, piagem, katut duit Rp 2 juta. Terus Ageung S. Noor (Tasik), jadi Pinunjul 2 dileler piala, piagem, katut duit Rp 1,5 juta. Nu jadi Pinunjul 3, Imas (Garut), dileler piala, piagem, jeung duit pangaji sajuta rupia.

Pasanggiri Maca Puisi Sunda sa-Priangan Timur nu dialpukahan ku KBPC gawe rancage jeung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK) Bandung ieu, tangtu dipiharep bisa manjang. Paling copel sataun sakali, ngarah beuki rea luang pikeun urang Sunda, nembongkeun karancagena dina maca sajak. Kitu tah. Tabe pun.***

Iklan

About nazarudin azhar

urang sunda pituin

Posted on 12 Mei 2008, in Ngabako and tagged . Bookmark the permalink. 10 Komentar.

 1. leres kang, komo palebah jauh ti lembur mah. padahal tuang sangu keneh 😀

  cacakan sim kuring geus nyieun komunitas urang sunda-nederland, angger hese ning.

  ngan mun bobodoran teh nyambung, silih tembal bari bobolokotan oge.

  ngiring bingah bae ka pinunjul sadaya, tong nepika saukur dina pasanggiri wungkul basa sunda teh. hehehe.. sugan engke mah tiasa dilajeung kana drama atanapi pidato kadaerahan 🙂

  haturnuhun.
  -dulur ti pateubihan:putra pa Dicky

 2. hatur nuhun zal. mugia sehat sareng bagja nyeuseup hawa nederland…

 3. ih .. resep meureun nya .. abdi asa tos lami teu ngadangu nu maca sajak sunda .. bareto we nuju di SD di Cianjur sok ngadangu teh mun aya porseni ..

 4. hatur nuhun tos linggih ka ieu blog kang. kawit ti cianjur? ras emut ka deden abdul aziz, tos lami teu tepang

 5. kang abdi kacida bingahna mendakan Blog Akang ieu. abdi reueus pisan aya urang sunda, ti Tasik deuih nu masih tiasa ngamumule kana bahasa tur sastra sunda. mugia ieu sing teras nanjeur. da abdi pribadi mung tiasa dugi ka “penikmat” teu tiasa aktif sapertos kapungkur nuju janten Mahasiswa di UNSIL (sering urang pendak waktos Akang ngajurian, mung Akang mah tangtos moal kenal ka abdi), margi kauger ku waktos ngawulang di Sakola.
  sakali duei mugia ieu sing janten cukang lantaran nanjeurna deui sastra sunda. Amin..

 6. kang Muehaemin, hatur nuhun parantos linggih di blog sim kuring. Ieu mah etang-etang ngiring nembongkeun kareueus janten urang Sunda. sasieureun sabeunyeureun, mugia aya mangpaatna.

 7. resep abimah maca dongeng sunda teh 🙂

 8. sae atuh, hehe.. teh liez kumaha damang?
  tos lawas nya teu tepang… (memangna kantos tepang kitu lian ti dina blog? hihi)
  perkawis dongeng mah memang kedahna dileukeunan deui. sim kuring mah ayeuna teh meh saban wengi mangdongengkeun si jalu, da sok nagih wae. lumayan, saban ngadongeng saban mikir, da nu ladang maca mah tos hatam sadaya 🙂

 9. taun ieu kamarana nu maos sajak teh??????????????????????????

 10. kang ipong, leres pisan, taun ieu mah di lembur teh taya nu nyalagarakeun pasanggiri. duka tah taun payun mah…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: