Lebaran Poe Barudak Lembut Arudud

Lebaran geus kaliwat. Asa geus bubulanan kaliwatna teh. Asa. Beda jeung bareto keur budak, semet sabulan mah masih keneh asa lebaran, da eta, masih keneh boga baju weuteuh nu karek dipake sakali keur poe lebaran tea. Heuheu. Abong keur budak nya? Tapi ketah, duka batur mah. Nu dicaritakeun di dieu mah nya, kuring sorangan.

Aya nu beda deuih lebaran ayeuna jeung lebaran mangsa kuring keur budak teh. Enya, taun 1980-an, di lembur kuring, di daerah Salawu, pakidulan Tasik. Eta, baheula mangsa kuring keur budak mah, lebaran teh poe istimewa pisan, lantaran, barudak teh husus poe eta mah meunang…udud!

Lain lohong, da ngahajakeun atuh, kolot-kolot nu baroga budak teh, pisaminggueun deui ka lebaran teh sok mareuli udud jang budakna. Pokona, nu jadi patokan teh si budak kudu geus bisa ngenyot udud! Da teu aneh atuh, nenjo budak umur opat taun marelenyun udud di pipir masigit memeh sunat teh.

Rengse solat sunat, barudak teh laliar arulin bari dina pesak baju anyarna merekis bungkus udud. Sawareh mah ngahaja ditololkeun bungkus rokona teh, ngarah katanggar ku babaturan. Paalus-alus gambarna. Ngan henteu we pamahal-mahal, da rata-rata sok dipangmeulikeun ku kolot-kolotna teh…roko murah.

Rupa-rupa harita teh merek udud nu jadi kacapangan barudak dina poean lebaran. Di antarana udud merek Union jeung Commodore, roko bodas 20 batang per bungkus. Sabungkusna asana 150 perak. Murah, heueuh. Djarum D (aya keneh kitu roko merek eta teh?) asana harita teh keur harega saratus per tilu batang. Aya deui roko merek Salak. Laleutik, jiga roko mild jaman ayeuna, tapi ieu mah keretek. Lah, jiga roko wismilak slim meureun mun ayeuna mah, bedana teh roko merek Salak mah rupana soklat. Aya deui roko paporit barudak teh nyaeta merek Tapel Kuda. Tah, merek ieu pisan yeuh, di antarana, nu kungsi dibawa ku indung kuring ti pasar Singaparna, balik balanja keur hajat lebaran, nu terus dibikeun ka kuring bari pokna, “Ulah waka diudud, keur engke, lebaran!”. Kuring harita teh karek kelas hiji SD.

Roko weuteuh teh disimpen dina lomari, luhureun baju anyar tea. Da teu sirikna unggal poe atuh diilikan, bisi rokona leungit.

Duka naon nu jadi lantaranana, jigana mah kitu we meureun adatna, dina poean lebaran mah kolot teh sok mangmeulikeun udud keur budakna. Waas, barudak teh ting pelenyun, bari sakapeung paambeu-ambeu seungit haseupna. Silih asaan. Mun kabeneran rokona beak, si budak sok kongang menta udud ka nu jadi bapa. Song eta teh dibere, teu cacarita deui bapana teh, da memang geus ilahar tea poe lebaran mah.

Ayeuna mah geus tara aya adat kitu. Kamari ge tetelepek nanya ka indung, naha barudak sok dibarere keneh udud? “Hih, tara ayeuna mah.Geus lila. Baheula atuh basa maneh keur leutik…” cenah.

Leungitna eta kabiasaan teh, bareng jeung leungitna adat kikiriman dahareun. Pan bareto mah, lebaran teh di tiap imaaah…ngaleuya dahareun. Silih kirim idangan antar tetangga. Padahal mah da euweuh nu aneh dahareunana teh. Meh kabeh pasakanana sarua nu sok dikuram-kirim make rantang atawa dipiringan terus diwadahan kana baskom teh. Pasti we aya sangu, goreng lauk, goreng tahu-tempe, kumeli, bihun, minangka tambahna make kurupuk kemplang. Waas, kemplang nu warna-warni tea nu bareto usum teh. Kemplang belang, cenah ceuk barudak mah. Tah, adat kikiriman leungit, milu leungit weh kabiasaan mere udud ka budak ge. Jigana, aya pangaruh tina krisis ekonomi oge meureun. Masarakat katalikung kasusah, bororaah ngamonyah-monyah duit jang meuli udud, keur sapopoe ge sasat tikekereket.

Enya. Aya hadena. Teu ngalatih udud ka budak, komo ayeuna harega roko…leuh, matak puyeng pangarang tukang ngabako!

Iklan

About nazarudin azhar

urang sunda pituin

Posted on 30 Oktober 2007, in Ngabako. Bookmark the permalink. 2 Komentar.

  1. halah…naha aya adat nu kitu geuningnya? nembe terang simkuringmah 😀
    nya numutkeun simkuringmah…nya aya saena oge, pan urang sunda tos aya kamajuan ayeunamah “nu kangaranan rokomah teu aya sae2na” *sanes kitu?

    tah pami adat paanteur2 sangu, sumuhun ayeunamah memang rada ngaleungit. paling ge nu amis ketang. ah da masih aya keneh ding di lembur simkuringmah…basa lebaran kamari ge paanteur2 opieun sareung sangu, ngan seret tatangga deukeut nu hungkul dih hehe

  2. Leres, Eteh. Duka da di lembur sim kuring mah kungsi aya adat kitu. Malah, eta teh sanes di lembur sim kuring wungkul, tapi oge di lembur-lembur sabudeureun. Lah, sok nyenghel puguh mun inget kapungkur nyerebung udud, bari duka teuing rasana kumaha. Nu penting mah gaya, jekrem dibaju anyar bari ngelepus. Malah ngaroko teh kalan-kalan bari milu ngariung jeung kolot, mun ka rorompok aya tamu nu silaturahmi. Heuheu… Kitu tah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: