Kembang Kadengda

Poe Saptu, 18 Agustus, PP-SS (Paguyuban Panglawungan – Sastra Sunda) ngaloncing buku “Kembang Kadengda”, di teater arena, Taman Budaya Jawa Barat, Dago. Buku kumpulan carpon meunang milih tina pasanggiri nulis carpon nu diayakeun ku PP-SS gawe bareng jeung Badan Pengelola Taman Budaya Jawa Barat.

Geus dua kali kuring ge, ngahadiran acara samodel kitu teh. Kahiji, dua taun katukang basa TBJB medalkeun buku “Aku Akan Pergi ke Banyak Peristiwa”, kumpulan sajak basa Indonesia, nu kabeneran kuring jadi salah sahiji panyajak nu kamuat sajakna. Nu kaduana, nya kamari tea, basa ngaloncing “Kembang Kadengda”. Carpon kuring nu judulna “Lagu Cinta jeung Sajabana” asup jadi salah sahiji ti 15 carpon nu aya na eta buku.

Lumayan ari aya acara samodel kitu teh. Atuda bisa nambah-nambah panghasilan da dihonoran tea. Heuheu. Jaba bisa sakalian tepung jeung papada pangarang. Kamari ge aya kai Darpan, Lugiena De, teh Ai Koraliati katut si akangna, Kang Hadi AKS tea, terus Dian Hendrayana, kitu deui pangarang lianna, aub ka eta acara. Ari kuring ti Tasik teh duaan, jeung Sarabunis Mubarok.

Acarana mah biasa we, ngabewarakeun hasil pasanggiri sakalian nembongkeun buku nu geus dicitak. Ditambah we ku dramatisasi carpon “Angling Asih” beunangna Dhipa Galuh Purba, nu digarap ku Laskar Panggung, Bandung. Teu pati alus pagelaranana mah, malah bisa kasebutkeun garing. Duka pedah ngagarapna rusuh, duka pedah aya hal sejen nu ngalantarankeun pagelaranana jiga nu kurang getih. Rada bosen da nenjona ge.

Tapi, lain eta ketang nu hayang diobrolkeun teh. Ieu perkara bukuna. Wanda bukuna mah estuning ngalempereng geulis pisan. Keretasna alus, herang jeung citakanana jelas. Nu jadi pikiran teh, mun ningali buku-buku nu dimedalkeun ku TPJB samemehna, bet euweuh pisan aweuhanana. Boa malah bukuna ge teu disebarkeun sakumaha mistina. Da eta we, saban nyaritakeun bukuna ka nu sok “moro buku sastra Sunda”, bet kalah malik nanya, mun rek meuli di mana? Da eta, teu dijual di toko buku tea.

Naha buku-buku wedalan TBJB teh disebarkeun ka masyarakat, atawa paling copel ka sakola-sakola, atawa henteu? Asa lebar mun sakadar dibagikeun ka pangarangna mah. Sok komo mun sakadar medalkeun lantaran aya hubunganana jeung proyek mah. Mangkaning kapan ayeuna teh beuki saeutik pamedal nu medalkeun buku-buku sastra Sunda.*

Iklan

About nazarudin azhar

urang sunda pituin

Posted on 22 Agustus 2007, in Ngabako. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: